Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

 

 Ředitel školy stanovuje podle §2, odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, termíny opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním termínu:

Praktická maturitní zkouška se pro obory informační technologie, bezpečnostně právní činnost a bezpečnostní služby bude konat v pátek 6. září 2024.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se pro obory informační technologie, autotronik a mechanik strojů a zařízení budou konat ve čtvrtek 12. září 2024.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obory bezpečnostně právní činnost a bezpečnostní služby budou konat v pátek 13. září 2024.

 

 

 

Ředitel školy stanovuje podle §2, odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, termíny maturitních zkoušek:

Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky a ústních zkoušek z předmětu právo a z předmětu bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

Způsob hodnocení předmětu kriminologie a kriminalistika

Způsob hodnocení předmětu právo

Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava

 Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava a kriminologie a kriminalistika

 

 Třída BPC4A
Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat od 24. dubna do 26. dubna 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 20. května do 23. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

 

Třída BPC4B
Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat od 15. května do 17. května 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 27. května do 30. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z programování a ústní zkoušky z předmětu aplikační software a z předmětu operační systémy nebo z předmětu hardware.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z programování
Maturitní témata z předmětu aplikační software
Maturitní témata z předmětu operační systémy

Způsob hodnocení předmětu programování

Způsob hodnocení předmětu aplikační software

Způsob hodnocení předmětu operační systémy

 

Třída IT4

Praktická zkouška z programování se bude konat ve dnech 16. května a 17. května 2024.

Ústní zkoušky proběhnou od 27. května do 29. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Způsob hodnocení předmětu odborný výcvik

Způsob hodnocení předmětu elektrotechnika a měření

Způsob hodnocení předmětu automobily a opravy

 

 Třída ATMS4
Praktická zkouška z odborného výcviku se bude konat od 22. dubna do 26. dubna 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 20. května do 23. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby - praktická zkouška z předmětu kriminalistika a ústních zkoušek z předmětů právo a bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

Způsob hodnocení předmětu kriminologie a kriminalistika

Způsob hodnocení předmětu právo

Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava

 

Třída BS2

Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat ve dnech 13. května a 14. května 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 3. června do 5. června  2024.

 Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

Zajímá Vás něco, co jste zatím na našem webu nenašli?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200