Navýšení celkové kapacity školy

Vzhledem k naplněnosti školy jsme museli v rámci přijímacího řízení nabízet omezené počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů vzdělávání tak, aby nedošlo k překročení celkové kapacity školy (700 žáků). Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Krajskou hygienickou stanicí v Brně se  podařilo během letních prázdnin navýšit k 1. 9. 2023 celkovou kapacitu školy na 742 žáků . Proto nyní můžeme nabídnout k doplnění tříd několik volných míst v těchto oborech:

Informační technologie - 3 místa,
Autotronik - 2 místa,
Mechanik strojů a zařízení - 3 místa,
Mechanik opravář motorových vozidel - 2 místa,
Opravář zemědělských strojů - 2 místa,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 2 místa,
Obráběč kovů  - 3 místa.

Volná místa budou obsazována průběžně na základě splnění studijních předpokladů.

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200