Třídní schůzky

Střední škola André Citroëna pořádá pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky dne 23. listopadu 2023 třídní schůzky. Na programu bude zejména hodnocení prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku 2023/2024 a podání dalších informací souvisejících s rozvojem školy - plánované akce, projekty atd.

 

Schůzky se budou konat od 16:00 hodin na kmenových učebnách jednotlivých tříd. Od 17:00 do 18:00 hodin pak mohou zákonní zástupci žáků navštívit jednotlivé vyučující v kabinetech za účelem individuální konzultace.

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200