Studenti SŠ André Citroëna Boskovice na pracovní stáži v Budapešti

Škola André Citroëna je zapojená do programu Evropské unie Erasmus +. Hlavním cílem programu je zprostředkovat studijní a pracovní příležitosti studentům škol v rámci Evropské unie. Naše škola je do programu zapojená již dlouhodobě a dává tak studentům tříletých výučních i maturitních oborů možnost získat praxi v zahraničí a procvičit si znalost cizích jazyků.

Tentokrát škola vyslala pod vedením Bc. Romana Škvařila a mě, Mgr. Martina Zapletala, skupinu patnácti studentů od 4. do 17. června do Budapešti. Jednalo se o studenty oborů elektromechaniky, informatiky a obrábění kovů. Základním předpokladem při výběru studentů je již tradičně ochota a zájem učit se novým věcem a schopnost dorozumět se v anglickém jazyce.

Velkým plusem pro mě bylo, že po čtyřhodinové cestě vlakem jsme měli ubytování takřka u nádraží, jen asi tři zastávky metrem od centra, na ulici Alkotás Utca. Ubytování, stravování a praxe ve firmách byla skvělá, v průběhu celých čtrnácti dní nedošlo k jedinému zádrhelu.

Na informačním setkání byli studenti rozděleni do skupin podle oborů a v těch se potom odebrali do svých firem. V následujících dnech pak absolvovali cestu vždy sami, nikdo však necestoval úplně sám (nejmenší oborová skupina měla 2 členy).

Pracovní doba studentů byla od 8 hodin ráno do 14-15 hodin odpoledne. Ve firmách pak studenti do určité míry upevňovali stávající znalosti a dovednosti, ve značné míře se ale setkávali s úplně novými problémy či výzvami. Za zmínku stojí zkušenost skupiny informatiků, kteří byli nuceni dát hlavy dohromady, ale i někdy pracovat každý svým způsobem, aby nalezli řešení k úkolu zadanému IT firmou. Obráběči kovů zase pracovali na profilech a s přístroji, se kterými se na praxích normálně nesetkají. Ohlasy z firem na naše studenty byly pozitivní, zvlášť byl ceněn pečlivý přístup k práci a dochvilnost.

Za zmínku ještě stojí výborné večeře v restauraci u Mároše. Nicméně poté, co si naši studenti zvykli na měnový přepočet na forinty, okusili i mnohá jiná jídla díky štědrému kapesnému.

My jsme si poslední den s kolegou také zpříjemnili čekání na vlak langošem a Birellem v obrovském parku Városliget.

Celou praxi hodnotíme velice pozitivně a věříme, že pro naše studenty to byl životní zážitek, na který budou nejen vzpomínat, ale který je bude i formovat. Jako velké pozitivum studenti uváděli, že se dokázali zorientovat ve velkém městě a naučili se samostatnosti. Zároveň děkujeme za bezchybnou organizaci koordinátorce programu Erasmus+ paní PhDr. Zorce Kubišové.

V září se naši studenti chystají na další dvoutýdenní pracovní stáž – tentokrát opět do španělské Barcelony, kde jsme byli již v loňském roce a kde jsou skvělé podmínky jak po stránce pracovní, tak po stránce organizační a kulturní. Do Barcelony pojedou kromě studentů oboru informační technologie také studenti oborů autotronik, mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů. Jsme přesvědčeni, že i letos budou naši studenti školu v zahraničí úspěšně reprezentovat.

 

Mgr. Martin Zapletal

 

 

 

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200