Schůzka rodičů a žáků budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče, milí budoucí žáci,

Střední škola André Citroëna v Boskovicích pořádá pro žáky budocích 1. ročníků ve školním roce 2023/2024 a jejich zákonné zástupce informativní schůzku.  Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 15:00 hodin v prostorách školy na náměstí 9. května 2a v Boskovicích. Předmětem schůzky bude seznámení s třídními učiteli, s organizací školního roku 2023/2024, podání informací o adaptačních kurzech, lyžařských a sportovně turistických kurzech, o provozu školy, o učebních pomůckách a ochranných pracovních oděvech, seznámení  s účelem a prací Nadačního fondu při SŠ André Citroëna a získání mnoho dalších důležitých informací pro budoucí studium.

Účast budoucích žáků a jejich zákonných zástupců je žádoucí.

RNDr. Karel Ošlejšek

ředitel školy

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200